Diller

Sayısal Elektronik II Laboratuvarı Hakkında Duyuru

EET-206 Sayısal Elektronik - I ve EET-218 Sayısal Elektronik - I Laboratuvarlarını alan öğrencilerin dikkatine!

 

 

İlgili derslerin laboratuvarları, 12 Şubat 2018 haftası itibari ile başlayacak olup, öğrencilerin Deney 1 OSİLATÖR DEVRESİ deneyine hazırlıklı olarak gelmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler isimlerinin yazılı olduğu grup saatinde (Deneye gelmeden önce lütfen grubunuzu kontrol ediniz.) deneye gelecek olup, deney gruplarında değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir. Deney grup listelerine, bölümümüz web sayfası ve duyuru panolarından ulaşabilirsiniz.

Sayısal Elektronik - II Laboratuvarı Deney Föyü’ nü bölümümüz web sayfasında bulabilirsiniz. Deney föylerinin, deney sırasında hazır bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde öğrencinin deneye katılması mümkün değildir.

EET206 - SAYISAL ELEKTRONİK-II LABORATUVARI DENEY GRUP LİSTESİ (2013 MÜFREDATI)

EET218 - SAYISAL ELEKTRONİK-II LABORATUVARI DENEY GRUP LİSTESİ (2016 MÜFREDATI)

 

 

Arş.Gör.Dr. Zeynep Bala DURANAY

Türkçe