Diller

Yaz Okulu

Önemli noktalar:

1. Toplam 12 saati aşmamak üzere en fazla 3 ders alınabilir.

2. Yaz okulu süresince aynı anda staj yapılamaz. 

3. Fırat Üniversitesi yaz okulunda açılmayan dersler, diğer üniversitelerin yaz okulundan alınabilir. Dilekçe Örneği

Yaz Okulu Yönetmeliği. 

 

2014/2015 Yaz Okulunda Bölümümüzde Açılan Dersler

Türkçe