Diller

Yaz Okulu

Önemli noktalar:

1. Toplam 12 saati aşmamak üzere en fazla 3 ders alınabilir.

2. Yaz okulu süresince aynı anda staj yapılamaz.

3. Ön kayıt yapılan bir dersin, asgari öğrenci sayısını sağlayarak açılması halinde, yapılan ön kayıtlar kesin kayda dönüşmüş olur.

- Yaz Okulunda, kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya çıkarma yapılamaz.

- Yaz Okulunda ders alan öğrenciler “ Fırat Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği”, “Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ve “Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Senato Esasları” hükümlerine tabidir.

4. Fırat Üniversitesi yaz okulunda açılmayan dersler, diğer üniversitelerin yaz okulundan alınabilir. Dilekçe Örneği

Yaz Okulu Yönetmeliği. 

 

Üniversitemiz Yaz okulu Sayfası

 

 

Türkçe