Diller

Sınavlar

Alan dışından yüksek lisans ve doktora programına müracaat eden adayların “Alan Dışı Yazılı Sınavı” aşağıdaki dersleri kapsar.

 • Elektrik Devreleri (2 soru)

Kapsadığı Dersler: EET105 EEM’nin Temelleri-I ve EET106 EEM’nin Temelleri II

 • Elektronik (2 soru)

Kapsadığı Dersler: EET211 Elektronik-I ve EET212 Elektronik-II

 • Algoritma ve Programlama (1 soru)

Kapsadığı Dersler: EET109 Algoritma ve Programlama

 • Matematik (1 soru)

Kapsadığı Dersler: MAT161 Matematik-I, MAT162 Matematik-II ve MAT104 Lineer Cebir

Doktora programına müracaat eden adayların “Bilimsel Değerlendirme Yazılı Sınavı” aşağıdaki dersleri kapsar.

Temel Alan Dersleri (%60):

 • Devre Teorisi (2 soru)

Kapsadığı Dersler: EET209 Devre Teorisi-I

 • Elektronik (2 soru)

Kapsadığı Dersler: EET211 Elektronik I

 • Sayısal Elektronik (2 soru)

Kapsadığı Dersler: EET215 Sayısal Elektronik I

 • Mühendislik Matematiği (1 soru)

Kapsadığı Dersler: MAT104 Lineer Cebir ve MAT271 Diferansiyel Denklemler

Bilim Dalı Dersleri (%40): Yukarıdaki temel alan derslerine ek olarak öğrencinin sınava girdiği bilim dalına ilişkin grup derslerinden “3 soru” sorulacaktır. 

“Doktora Yeterlilik Sınavı” aşağıdaki dersleri kapsar.

 Temel Alan Dersleri (%40)

 • Devre Teorisi (1 soru)

 Kapsadığı Dersler: EET209 Devre Teorisi-I

 • Elektronik (1 soru)

 Kapsadığı Dersler: EET211 Elektronik I

 • Sayısal Elektronik (1 soru)

Kapsadığı Dersler: EET215 Sayısal Elektronik-I

 • Mühendislik Matematiği (1 soru)

Kapsadığı Dersler: MAT104 Lineer Cebir ve MAT271 Diferansiyel Denklemler

 

Bilim Dalı Dersleri (%60)

Yukarıdaki temel alan derslerine ek olarak öğrencinin sınava girdiği bilim dalına ilişkin grup derslerinden toplam “3 soru” sorulacaktır. 

Bilim Dalı Dersleri

Devreler ve Sistemler Bilim Dalı Dersleri:

1.    EET210 Devre Teorisi-II

2.    EET353 Sinyaller ve Sistemler

3.    EET212 Elektronik-II

4.    EET341 Kontrol Sistemleri

Elektronik Bilim Dalı Dersleri:

1. EET212 Elektronik-II

2. EET216 Sayısal Elektronik-II

3. EET210 Devre Teorisi-II

4. EET346 Haberleşme Sistemleri

 

Kontrol ve Kumanda Sist. Bilim Dalı Dersleri:

1.   EET341 Kontrol Sistemleri

2.   EET328 Sayısal Kontrol

3.   EET210 Devre Teorisi-II

4.   EET345 Elektrik Makinaları-I

 

Elektrik Makinaları Bilim Dalı Dersleri

1.   EET345 Elektrik Makinaları-I

2.   EET326 Elektrik Makinaları-II

3.   EET219 Elektromanyetik-I

4.   EET220 Elektromanyetik-II

5.   EET341 Kontrol Sistemleri

6.   EET349 Güç Elektroniği-I

Elektrik Tesisleri Bilim Dalı Dersleri

1.   EET358 Enerji Sistemleri

2.   EET453 Güç Sistemleri Analizi

3.   EET349 Güç Elektroniği

4.   EET345 Elektrik Makinaları-I

 

Telekomünikasyon Bilim Dalı Dersleri

1. EET346 Haberleşme Sistemleri

2. EET460 Sayısal Haberleşme

3. EET353 Sinyaller ve Sistemler

4. EET212 Elektronik-II

5. EET462 Görüntü İşleme

6. EET474 Yapay Zeka Teknikleri

7. EET458 Sayısal İşaret İşleme

 

 

 

Türkçe