Diller

Staj ve İş Yeri Eğitimi

YAZ STAJLARI İle İlgili Önemli Hususlar (Güncellendi)

1.      I. Kısım (20 iş günü)  yaz stajını yapmak için başvuracak öğrencilerin ikinci sınıfa geçmiş ve ikinci sınıftaki EET kodlu bölüm derslerinden en az 3 tanesini almış olmaları gerekir.

2.      II. Kısım (20 iş günü) yaz stajını yapmak için başvuracak öğrencilerin üçüncü sınıfa geçmiş ve üçüncü sınıftaki EET kodlu bölüm derslerinden en az 3 tanesini almış olmaları gerekir.

3.      I. Kısım yaz stajının, Bölüm Yönergesinin I. Kısım (Genel) Staj başlığında listelenen faaliyet alanlarının en azından birkaçını kapsaması gerekir. Bölüm Yönergesi.

4.      II. Kısım yaz stajının, Bölüm Yönergesinde II. Kısım (Mesleki) Staj başlığında listelenen faaliyet alanlarının en azından birkaçını kapsaması gerekir. Bölüm Yönergesi.

5.      Staj yerinin uygunluğu ile 1. ve 2. maddedeki kuşuların sağlanıp sağlanmadığı, Kabul Yazısı alındıktan sonra staj komisyonu tarafından değerlendirilir.

6.      Bölüm staj komisyonu tarafından staj yapması uygun bulunan öğrenci SGK işlemleri için aşağıdaki belgeleri bölüm sekreterliğine teslim etmelidir.

1-) Staj Kabul Yazısı (Form-2)

2-) Müstahak veya müstahak değildir belgesi e-devlet şifresi ile çıkartılacaktır.

Sİgorta İşlemleri için Dekanlık Duyurusu

 

Staj Yapacak Öğrencilerimizin Yapması Gereken İşlemler ve gerekli belgeler güncel olarak Teknoloji Fakültesi ana sayfasında, dökümanlar kısmında bulunmaktadır. Aşağıdaki linki tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz.

Gerekli belgeler için tıklayınız.

NOT: İş yerinin istemesi halinde Bölüm Başkanlığı Yazısı'nı kullanabilirsiniz.

         

 

Staj Komisyonu Başkanı: Doç. Dr. Melih C. İNCE

 

İŞ YERİ EĞİTİMİ ile İlgili Önemli Hususlar 

1.     İş yeri eğitimine gidecek öğrencilerin, devamını almadığı dersinin bulunmaması ve ayrıca, tabi olduğu eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre bir dönemde alması gereken en fazla ders saati, kredisi, ECTS vs. sınırlarını aşmaması gerekir.

2.     İşyeri eğitimine gidecek öğrenci sayısı en az 30 ise ve ikiye bölündüğünde bir gruptaki öğrenci sayısı da 15’ in altına düşmemek kaydıyla İşyeri eğitimine gidecek öğrenciler Güz ve Bahar yarıyılı grupları olarak ikiye ayrılabilir.  Gruplamada I. ve II. Öğretim öğrencileri ayrı ayrı değerlendirilir.

3.     Standart uygulamada tek numaralı öğrenciler GÜZ Yarıyılında, çift numaralı öğrenciler ise BAHAR yarıyılında iş yeri eğitimine katılır. Ancak, Bir gruptaki öğrenci sayısı 15’ in altına düşmemek kaydıyla özel durumu olan öğrencilerin dönemlerinde değişiklik yapılabilir. 

4.     İşyeri eğitimine gidecek I. ya da II. öğretim öğrencilerinin istisnasız tamamı, GÜZ veya BAHAR yarıyılında iş yeri eğitimine gitmek isterse toplu imzalı bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekir.

 

İş Yeri Eğitimine Gidecek Öğrencilerimizin Yapması Gereken İşlemler ve gerekli belgeler güncel olarak Teknoloji Fakültesi ana sayfasında, dökümanlar kısmında bulunmaktadır. Aşağıdaki linki tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz.

Gerekli belgeler için tıklayınız.

 

 

                                         

İş Yeri Eğitimi Komisyonu Başkanı: Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR

 

Türkçe