Diller

Komisyonlar

Komisyonun Adı

Komisyonun Görevleri

Komisyon Üyeleri

Eğitim ve Stratejik Planlama

Komisyonu

1.    Bölüm programındaki derslere ilişkin “Ders Özeti” formlarının hazırlanması ve bu formların dönem başında ve sonunda diğer dokümanlarla birlikte incelenerek görüş bildirilmesi

2.    Programa dâhil edilecek veya çıkarılacak ders ve araçlarla ilgili öneriler geliştirilmesi

3.    Etkin öğretim tekniklerinin araştırılması ve bunları bölüm öğretim elemanlarına aktarılması

4.    Stratejik Planın hazırlanması

Prof. Dr. Muammer GÖKBULUT

Prof. Dr. Hanifi GÜLDEMİR

Prof. Dr. Zafer AYDOĞMUŞ

Prof. Dr. Servet TUNCER

Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR

Arş. Gör.Dr.Zeynep Bala DURANAY

İnsan Kaynakları ve Sosyal Etkinlikler

Komisyonu

1.    Yeni öğrenciler için tanıtım ve uyum etkinlikleri düzenlenmesi

2.    Bölüm etkinliklerinin ve güncel konuların Bölüm panolarında ve web sayfamızda duyurulması

3.    Endüstri ile iletişim kurulması, iş alanı ve işveren taleplerinin duyurulması, çalışma yerleri konusunda öğrencilere rehberlik yapılması

4.    Bölüm Öğretim Elemanları tarafından güncel konularda seminer verilmesi için programlar düzenlenmesi ve yönetilmesi

5.    Muhtaç durumdaki öğrencilere burs temin edilmesi.

Doç. Dr. Melih Cevdet İNCE 

Dr. Öğretim Üyesi Çetin GENÇER

Arş. Gör.Dr. Zeynep Bala DURANAY

Arş. Gör. Orhan ATİLLA

Arş. Gör. Neslihan PİRİNÇÇi

Staj ve İş Yeri Eğitimi

Komisyonu

1.    Kamu ve özel sektörden, bölüme uygun staj yerlerinin belirlenmesi

2.    Öğrencilerin stajlarını, program beklentileri doğrultusunda yapmalarını sağlayacak şekilde, çalışma esaslarının hazırlanması

3.    Staj yerlerinin öğrencilere dağıtılması

4.    “Staj Yönergesi” ne uygun olarak, öğrencilerin; pratik çalışma defterleri ile raporlarının ve sicil fişlerinin incelenmesi, yaptıkları çalışmaları sözlü olarak sunmaları ve stajlarının değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması

5.    Staj değerlendirme sonuçlarının öğrenci işlerine iletilmek üzere Bölüm Başkanlığına bildirilmesi

 

Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR (Başkan)

Prof.Dr. Hüseyin ALTUN

Doç. Dr. Melih Cevdet İNCE

Doç.Dr. Erkan DENİZ

Arş. Gör. Güllü BOZTAŞ

 

İntibak

Komisyonu

1.    Bölüme yatay geçişle gelen öğrencilerin intibaklarının yapılması

2.    Bölüme dikey geçişle gelen öğrencilerin intibaklarının yapılması

3.    Çift anadal ve yandal öğrencilerinin programlarının yapılması

4.    LLP-Erasmus Programı öğrencilerinin, ders denkliği ve intibak programlarının hazırlanması

5.    Farabi Programı öğrencilerinin, ders denkliği ve intibak programlarının hazırlanması

Prof. Dr. Zafer AYDOĞMUŞ (Başkan)

Prof.Dr. Servet TUNCER

Doç.Dr. Mehmet GEDİKPINAR

Arş. Gör. Ahmet TOP

Arş. Gör. Orhan ATİLLA

Bitirme Projesi

Komisyonu

1.     Bitirme Projesi ile ilgili olarak öğretim elemanı ve öğrencilerin bilgilendirilmesi

2.     Bitirme Projesi konularının öğrencilere dağıtılması

3.     Bitirme Projesi Jürilerinin oluşturulması

4.     Bitirme Projesi öğrencilerinin, seminer sunumları için program yapılması

5.     Diğer öğrencilerin de seminer sunumlarını izlemelerinin sağlanması

Prof. Dr. Muammer GÖKBULUT

Prof.Dr. Hanifi GÜLDEMİR

Doç. Dr. Mehmet GEDİKPINAR

Dr. Öğretim Üyesi Çetin GENCER 

Arş.Gör.Dr. Zeynep Bala DURANAY

Arş. Gör. Neslihan PİRİNÇÇİ

ECTS,  Erasmus, Farabi  ve Dış İlişkiler Komisyonu

1.     Erasmnus programındaki öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek,

2.     Erasmus işlemlerini zamanında yapılmasını sağlamak

3.     Yurt dışındaki üniversitelerle Erasmus anlaşmaları yapmak için gerekli girişimlerde bulunmak, yapılmış anlaşmaları güncellemek

4.     Dönen öğrencilerin Transkript intibaklarını yapmak

5.   Kurumumuzun Avrupa kredi transfer sisteminde yer alabilmesi için ders planlarının ECTS kredilerinin hazırlanması ve gerekli hallerde yenilenmesi.

5.

 

Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR

Dr. Öğretim Üyesi Çetin GENCER

Doç. Dr. Erkan DENİZ

Arş.Gör. Güllü BOZTAŞ

Doktora Yeterlilik Komitesi

    1. Sınavların koordine edilmesi

    2. Sınav jürilerin belirlenmesi

    3. Sınavın sonuçlandırılması

 

Prof. Dr. Hanifi GÜLDEMİR

Prof. Dr. Hüseyin ALTUN

Prof. Dr. Servet TUNCER

Prof. Dr. Zafer AYDOĞMUŞ

Doç. Dr. Melih C. İNCE

 

Türkçe