Diller

Tezler ve Seminerler

Lisansüstü Tezler ve Seminerlerle ilgili Genel İlkeler

·         Lisansüstü tezler savunmaya alınmadan önce ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilmelidir.

·         Doktora yeterlilik ve doktora tez savunma jürileri en az ikisi kurum dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.

·         Yüksel lisans tez savunma jürileri en az biri kurum dışından olmak üzere danışman dahil üç öğretim üyesinden oluşur.

·         Doktora yeterlilik (sözlü), tez savunma, ders ve tez seminer toplantıları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alandaki uzmanlarının katılımına açık olarak yapılır.

 

 

İlgili Yönetmelik, Yönerge ve Senato Esaslarına, Dokümanlar  menüsünden erişilebilir.

Türkçe