Diller

Ders Listesi

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T P K

AKTS Kredisi

EET 501

Yüksek Lisans Semineri

- - -

6

EET 502

 Doktora Semineri

- - -

6

EET 503

İleri Programlama Teknikleri

3 0 3

6

EET 504

Teknik Matematik

3 0 3

6

EET 505

Akıllı Sistemler

3 0 3

6

EET 506

İşaret Kestirimi 

3 0 3

6

EET 507

İşaret işleme için Matematiksel Metotlar

3 0 3

6

EET 508

Radar İşaretleri ve İşlenmesi

3 0 3

6

EET 509

Mobil Hücresel Haberleşme

3 0 3

6

EET 510

Ses İşleme

3 0 3

6

EET 511

İstatistiksel İşaret İşleme

3 0 3

6

EET 512

Bilgisayarlı Haberleşme Sistemleri

3 0 3

6

EET 513

İleri Yapay Zeka

3 0 3

6

EET 514

Sayısal Hesaplama Yöntemleri

3 0 3

6

EET 515

Bilgisayarlı Grafik ve Animasyon   

3 0 3

6

EET 516

Dalgacık Teorisi ve Uygulamaları  

3 0 3

6

EET 517

Kablosuz Algılayıcı Ağlar

3 0 3

6

EET 518

Mikroelektronik

3 0 3

6

EET 519

Robotik Sistemler

3 0 3

6

EET 520

Kontrol Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı

3 0 3

6

EET 521

Sıkıştırıcı Algılama

3 0 3

6

EET 522

Adaptif Kontrol Sistemleri     

3 0 3

6

EET 523

Yapay Sinir Ağları ile Sistem Kontrolü 

3 0 3

6

EET 524

Yapay Sinir Ağları

3 0 3

6

EET 525

Sinirsel Bulanık Kontrol

3 0 3

6

EET 526

Dayanıklı Kontrol Sistemleri

3 0 3

6

EET 527

Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri

3 0 3

6

EET 528

Sayısal Kontrol Sistemleri 

3 0 3

6

EET 529

Güç Elektroniği Devrelerinin Analiz ve Tasarımı

3 0 3

6

EET 530

Algılayıcılar ve Aktüatörler

3 0 3

6

EET 531

Elektrik-Elektronik Ölçme Teknikleri 

3 0 3

6

EET 532

Mühendislik Sistemlerinin  Dinamiği

3 0 3

6

EET 533

Mikroişlemci Temelli Sistem Tasarımı           

3 0 3

6

EET 534

Sistemler ve İşaret İşleme

3 0 3

6

EET 535

Filtre Teorisi ve Uygulamaları

3 0 3

6

EET 536

Sürücü Sistemlerinin Modellenmesi 

3 0 3

6

EET 537

Sürücü Sistemlerinin Algılayıcısız Kontrolü 

3 0 3

6

EET 538

Filitre Tasarımı ve Algoritma Geliştirme

3 0 3

6

EET 539

Donanım Tanımlama Dilleri

3 0 3

6

EET 540

Güç Dönüştürücülerin Dinamiği ve Kontrolü

3 0 3

6

EET 541

İleri Sayısal Tasarım

3 0 3

6

EET 542

Optoelektronik Devreler

3 0 3

6

EET 543

Düşük Gerilimli Analog Tümdevre Tasarımı

3 0 3

6

EET 544

Çok Seviyeli İnverterler ve Modülasyon Teknikleri

3 0 3

6

EET 545

Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Analiz ve Tasarımı

3 0 3

6

EET 546

Veri Sıkıştırma

3 0 3

6

EET 547

Devreler ve Sistemler Teorisi

3 0 3

6

EET 548

İleri Elektrik Makinaları I

3 0 3

6

EET 549

İleri Elektrik Makinaları II

3 0 3

6

EET 550

Özel Amaçlı Elektrik Motorları

3 0 3

6

EET 551

İleri Elektrik Santralleri I

3 0 3

6

EET 552

İleri Elektrik Santralleri II

3 0 3

6

EET 553

Elektrik Güç Sistemleri

3 0 3

6

EET 554

İleri Yüksek Gerilim Tekniği

3 0 3

6

EET 555

Elektrik Problemlerinde Sonlu Elemanlar Yöntemi

3 0 3

6

EET 556

Yol Aydınlatması ve Sinyalizasyon

3 0 3

6

EET 557

Lineer Elektrik Makinaları

3 0 3

6

EET 558

Güç Sistemlerinde Arıza analizi

3 0 3

6

EET 559

Dinamik Sistemler ve Kaos

3 0 3

6

EET 560

Adaptif İşaret İşleme ve Uygulamaları

3 0 3

6

EET 561

Faz Kilitlemeli Sistemler

3 0 3

6

EET 562

Uydu Haberleşme Sistemleri

3 0 3

6

EET 563

Elektronik Elemanların Modellenmesi

3 0 3

6

EET 564

İleri Analog Tümdevre Tasarımı

3 0 3

6

EET 565

Yenilenebilir Enerji Üretim Sistemleri

3 0 3

6

EET 566

Rüzgar Kaynaklı Elektrik Enerjisi Üretim Teknolojileri

3 0 3

6

EET 567

Fotovoltaik Enerji Dönüşümü ve Uygulamaları

3 0 3

6

EET 568

Fotovoltaik Sistemlerde Maksimum Güç İzleme Algoritmaları

3 0 3

6

EET 569

Elektrikli Taşıt Sistemleri

3 0 3

6

EET 570

Güç Kalitesi ve Aktif Güç Filtreleri

3 0 3

6

EET 571

Esnek AC İletim Sistemleri

3 0 3

6

EET 572

Güç Sistemlerinde Harmonikler ve Etkileri

3 0 3

6

EET 573

Bilgisayar Destekli Güç Sistemleri Analizi

3 0 3

6

EET 574

Yüksek DC Gerilim ile Güç İletimi

3 0 3

6

EET 575

İnverterler için PWM Teknikleri

3 0 3

6

EET 576

Kesintisiz Güç Kaynakları

3 0 3

6

EET 577

Çok Darbeli Doğrultucular

3 0 3

6

EET 578

Güç Dönüştürücülerinde Elektromanyetik Gürültü   

3 0 3

6

EET 579

Güç Elektroniğinde Yumuşak Anahtarlama Teknikleri

3 0 3

6

EET 580

Güç Elektroniğinde Güç Faktörü Düzeltme Yöntemleri

3 0 3

6

EET 581

Çok Fazlı Transformatörler

3 0 3

6

EET 582

AC Makinalarda Doğrudan Moment Kontrolü

3 0 3

6

EET 583

İleri Elekromanyetik Alan Teorisi

3 0 3

6

EET 599

Yüksek Lisans Tezi

- - -

24

EET 600

Doktora Tezi

- - -

24

EET 601

Uzmanlık Alan Dersi         

6 0 0

6

 

 

Electrical and Electronics Engineering Technologies  Course List

Course Code

Name Of Course

T P C

ECTS Credit

EEET 501

Master Seminar

- - -

8

EEET 502

Doctorate Seminar

- - -

8

EEET 503

Advanced Programming Techniques

3 0 3

6

EEET 504

Technical Mathematics

3 0 3

6

EEET 505

İntelligent Systems

3 0 3

6

EEET 506

Signal Prediction 

3 0 3

6

EEET 507

Mathematical Methods for Signal Processing

3 0 3

6

EEET 508

Radar Signals and Processing

3 0 3

6

EEET 509

Mobile Cellular  Communication

3 0 3

6

EEET 510

Speech Processing

3 0 3

6

EEET 511

Statistical Signal Processing

3 0 3

6

EEET 512

Computerized Communication Systems

3 0 3

6

EEET 513

Advanced Artificial Intelligence

3 0 3

6

EEET 514

Numerical Methods

3 0 3

6

EEET 515

Computer Graphics and Animation   

3 0 3

6

EEET 516

Wavelet Theory and Applications  

3 0 3

6

EEET 517

Wireless Sensor Networks

3 0 3

6

EEET 518

Microelectronics

3 0 3

6

EEET 519

Robotic Systems

3 0 3

6

EEET 520

Analysis and Design of Control Systems

3 0 3

6

EEET 521

Compressed Sensing

3 0 3

6

EEET 522

Adaptive Control Systems     

3 0 3

6

EEET 523

Neural Network Control

3 0 3

6

EEET 524

Artificial Neural Network

3 0 3

6

EEET 525

Neuro-Fuzzy Control

3 0 3

6

EEET 526

Robust Control Systems

3 0 3

6

EEET 527

Nonlinear Control Systems

3 0 3

6

EEET 528

Digital  Control Systems

3 0 3

6

EEET 529

Analysis and Design of Power Electronic Systems

3 0 3

6

EEET 530

Sensors and Actuators

3 0 3

6

EEET 531

Electrical and Electronics Measurement Techniques 

3 0 3

6

EEET 532

Engineering System Dynamics

3 0 3

6

EEET 533

Microcomputer Based System Design

3 0 3

6

EEET 534

Systems and Signal Processing

3 0 3

6

EEET 535

Filter Theory and Applications

3 0 3

6

EEET 536

Modelling Drive Systems 

3 0 3

6

EEET 537

Sensorless Control of  Drive Systems 

3 0 3

6

EEET 538

Filter Design and Algorithm Development

3 0 3

6

EEET 539

Hardware Description Languages

3 0 3

6

EEET 540

Dynamics and Control Of Power Converters

3 0 3

6

EEET 541

Advanced Digital Design

3 0 3

6

EEET 542

Optoelectronic Circuits

3 0 3

6

EEET 543

Low Voltage Analog Integrated Circuit Design

3 0 3

6

EEET 544

Multilevel Inverters and Modulation Techniques

3 0 3

6

EEET 545

Analysis and Design of  Switch Mode Power Supplies

3 0 3

6

EEET 546

Data Compressing

3 0 3

6

EEET 547

Circuits and Systems Theory

3 0 3

6

EEET 548

Advanced Electric Machines-I

3 0 3

6

EEET 549

Advanced Electric Machines-II

3 0 3

6

EEET 550

Special Electric Machines

3 0 3

6

EEET 551

Advanced Electric Power Plants-I

3 0 3

6

EEET 552

Advanced Electric Power Plants-I

3 0 3

6

EEET 553

Electric Power systems

3 0 3

6

EEET 554

Advanced High Voltage Technique

3 0 3

6

EEET 555

Finite Elements in Electrical Problems

3 0 3

6

EEET 556

Road Lightening and Signalization

3 0 3

6

EEET 557

Linear Electric Motors

3 0 3

6

EEET 558

Fault Analysis in Power Systems

3 0 3

6

EEET 559

Dynamic Systems and Chaos

3 0 3

6

EEET 560

Adaptive Signal Processing and Applications

3 0 3

6

EEET 561

Phase Locked-Loop  Systems

3 0 3

6

EEET 562

Satellite Communication

3 0 3

6

EEET 563

Modelling Electronic Components

3 0 3

6

EEET 564

Advanced Analog Integrated Circuit Design

3 0 3

6

EEET 565

Renewable Energy Production Systems

3 0 3

6

EEET 566

Wind Energy Production Techniques

3 0 3

6

EEET 567

Photovoltaic Energy Conversion and Applications

3 0 3

6

EEET 568

Maximum Power Tracking Algorithms in Photovoltaic Systems

3 0 3

6

EEET 569

Electrical Vehicle Systems

3 0 3

6

EEET 570

Power Quality and Active Power Filters

3 0 3

6

EEET 571

Flexible AC Transmission Systems

3 0 3

6

EEET 572

Harmonics and Effects in Power Systems

3 0 3

6

EEET 573

Computer aided Power System Analysis

3 0 3

6

EEET 574

Power Transmission via High DC Voltage

3 0 3

6

EEET 575

Inverters and Modulation Techniques

3 0 3

6

EEET 576

Uninterruptable Power Supplies

3 0 3

6

EEET 577

Multi-Pulse Rectifiers

3 0 3

6

EEET 578

Electromagnetic Interference in Power Systems    

3 0 3

6

EEET 579

Soft Switching Techniques in Power Electronics

3 0 3

6

EEET 580

Power Factor Correction Techniques

3 0 3

6

EEET 581

Multi-Phase Transformers

3 0 3

6

EEET 582

Direct Torque Control of Electrical Machines

3 0 3

6

EEET 583

Advanced Electromagnetic Field Theory

3 0 3

6

EEET 599

Master Thesis

- - -

25

EEET 600

Doctorate Thesis

- - -

25

EEET 601

Professional Field Course         

6 0 0

5

 

 

Türkçe