Diller

2020 BAHAR DÖNEMİNDE KURUMDA İŞYERİ EĞİTİMİ STAJI YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

İş yeri eğitimi başlangıç tarihi: 22.02.2021

İş yeri eğitimi Bitiş Tarihi: 29.04.2021

2020 Bahar Döneminde kurumda İşyeri Eğitimi stajı yapan öğrencilerin;

-Staj Sicil fişlerini kapalı zarf içinde 18 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında Bölüm Sekreterliğine kargo yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Elazığ’da bulunan öğrenciler ise  Bölüm Sekreterliğine kendileri teslim edebilir.  Staj sicil fişinde mutlaka sorumlu mühendisin ve  kurumun kaşesi olması gerekmektedir. (Mühendis kaşesi yoksa ilgili mühendisin EMO sicil numarası veya diploma numarası mutlaka yazılmalıdır.)

-Staj defterlerini ve sunumlarını ise; staj defterini taratarak ve staj sunumu için video hazırlayarak dosyalarını, otomasyonda İşyeri Eğitimi dersini aldığı hocaya 7 Haziran 2021 saat 17:00’a kadar mail atmaları gerekmektedir. Son gönderim tarihinden sonra gönderilen sunumlar dikkate alınmayacaktır ve öğrenciler staj dersinden BAŞARISIZ sayılacaktır.

·         Staj defteri dosyası ve sunum dosyası .rar veya .zip dosyasıyla bir dosya haline getirilmelidir ve dosyanın ismi Öğrenci numarası ve adı-soyadı olmalıdır.

·         Sunumlar Powerpointte hazırlanmalıdır ve en az 20 en fazla 30 slayt olmalıdır. Sunumlar yazım kurallarına uyularak düzgün bir şekilde oluşturulmalıdır. Öğrencinin sunumunu anlattığı bir video çekmesi gerekmektedir.

·         Aynı kurumda staj yapan öğrencilerin staj defterleri ve sunumları aynı olmamalıdır.

 

Türkçe