Diller

İŞ YERİ EĞİTİMİ DEFTERİNİ HAZIRLARKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Öğrenciler aşağıdaki kurallara göre İş yeri eğitimi defterini hazırlamak zorundadır.

·      İş yeri eğitimi değerlendirme formunda mutlaka mühendis kaşesi ve kurum kaşesi olması gerekmektedir.

·      İş yeri eğitim defteri sayfalarında mühendis kaşesi ve imzası olması gerekmektedir. Mühendisin kaşesi olmadığı takdirde mühendisin EMO Sicil numarası veya diploma numarası yazılmalıdır.

·      Öğrenci tarafından hazırlanmış imzalı ve onaylı haftalık raporlardan oluşan İş Yeri Eğitimi defterinin sayfa sayısı, en az 35 sayfa olmalıdır.

·      İş yeri eğitimi defteri bilgisayar ortamında yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak "Times New Roman" seçilmeli ve "12 punto" olmalıdır. Yazılan paragraflar iki yana yaslanmalıdır. Bütün metin 1,5 satır aralıkla yazılmalıdır. Nokta ve virgül gibi noktalama işaretlerinden sonra bir harf boşluk bırakılmalıdır. Paragrafa 5 harf boşluk bırakılarak başlanmalıdır.

Türkçe