Diller

Genel Bilgi

Bölümümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının açılması teklifi 15.08.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 08.10.2009 tarihli  Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4.ve 7. maddeleri uyarınca ilgili programların açılması uygun görülmüştür. Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora programları 2013 yılında açılmış olup, 2013-2014 Bahar yarıyılından itibaren lisansüstü öğrenci alımına başlanmıştır. Eğitim ve Öğretim 14 Akademik Personel ile devam ettirilmektedir.

Türkçe