Diller

Bitirme Projeleri

Bitirme Projesi ile İlgili Bazı Hususlar

1.       Bitirme projesi alacak öğrenciler, proje yapmak istedikleri konuları (varsa) belirten bir dilekçe ile dönemin en geç ikinci haftasının sonuna kadar bölüm sekreterliğine başvurur.  Bitirme Projesi Tercih Formu

2.       Bitirme projesi alacak öğrenciler, dilekçeleri de dikkate alınarak bölümümüzün öğretim üyeleri arasında paylaştırılır.

3.       Bitirme projelerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, yönerge hükümlerine göre yapılır. Bitirme Projesi Yönergesi

Bitirme Projesi Komisyonu Başkanı: Doç. Dr. Mehmet GEDİKPNAR

Öğretim Üyesi

Bitirme Projesi Alanları

Prof. Dr. Muammer GÖKBULUT

 

 

 

 

Prof. Dr. Hanifi GÜLDEMİR

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Hüseyin ALTUN

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Servet TUNCER

 

 

 

Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR

 

 

 

Prof. Dr. Zafer AYDOĞMUŞ

 

 

 

Doç. Dr. Mehmet GEDİKPINAR

 

 

 

 

Doç. Dr. Melih C. İNCE

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Erkan DENİZ

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Çetin GENCER

 

 

 

 

 

Türkçe