Diller

EET303 Elektrik Makinaları Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine

EET303 Elektrik Makinlarını Dersini Alan Öğrenciler bu dersten Laboratuvar sınavı da olacaktır. Sınav 25.11. 2020 Çarşamba Günü saat 16.00'da yapılacaktır.

Sınav ile ilgili gerekli açıklama uzaktan eğitim sisteminde Elektrik Makinaları Laboratuvarı kısmında ilan  edilmiştir.

Türkçe