Diller

Genel Bilgi

Teknoloji Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 2009 yılında kurulmuş olup, 2012 yılında lisans eğitimine başlamıştır. Bölümümüz ilk mezunlarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. Bölümümüzün sadece örgün öğretim programı mevcuttur. Bu programlara her yıl 30 örgün öğretim öğrencisi kayıt yaptırmaktadır. 

Bölümümüzde 7 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent olmak üzere 10 öğretim üyesi ve 4 adet araştırma görevlisi olmak üzere toplam 14 öğrertim elemanı ile eğitim öğretim sürdürülmektedir.

Bölümümüzdeki derslerin uygulamalarını gerçekleştirmek için kullanılan 7 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar Dünya Bankası  ve Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi kapsamında deney setleri, ölçüm cihazları ve malzemelerle birlikte, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kullanılan birçok hassas test ve ölçüm cihazları ile donatılmıştır.  Bunlar: Devre ve Elektronik Laboratuvarı, Sayısal Elektronik  Laboratuvarı, Haberleşme Laboratuvarı, Güç Sistemleri Laboratuvarı, Mesleki Yazılım Uygulamalar Laboratuvarı, Elektrik Makineleri Laboratuvarı, ve Kontrol Sistemleri Laboratuvarı’dır. 

Öğrencilerin öğrenimleri esnasındaki kazanımlarının, laboratuar uygulamaları ve gerçek iş yeri uygulamaları ile pekiştirilmesi için yapılan bir eğitimi tamamlama faaliyeti olarak staj yapmaları gerekmektedir. Staj uygulamalarında mesleki alan dışında, iş yeri görgüsü - disiplini v.b. kazanımların da elde edilmesi beklenmektedir. Öğrenciler, teknolojik gelişmeleri tanımaları, uygulama becerilerini geliştirmeleri ve yönetim deneyimini kazanmaları amacıyla, uygun görülen tesis, fabrika veya şirketlerin ilgili birimlerinde; 1 adet (20 iş günü) alan stajı ve 1 adet (20 iş günü ) işletme organizasyon stajı olmak üzere 40 iş günü staj yapma zorunlulukları ve bu stajlara ilaveten 7. Yarıyıl süresince işyeri eğitimi tamamlamaları gerekmektedir.

Türkçe