Languages

Üst Menu

User menu

Genel Bilgi

Bölümümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının açılması teklifi 15.08.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 08.10.2009 tarihli  Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4.ve 7. maddeleri uyarınca ilgili programların açılması uygun görülmüştür. Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora programları 2013 yılında açılmış olup, 2013-2014 Bahar yarıyılından itibaren lisansüstü öğrenci alımına başlanmıştır. Eğitim ve Öğretim 14 Akademik Personel ile devam ettirilmektedir.

Turkish